KONTAKTUJTE NÁS

Kysucký šport, o. z. 

E-mail: kysuckysport@gmail.com 

Mobil: +421 951 358 572

IČO: 50849956

Číslo účtu: 2902657123/8330 

IBAN: SK47 8330 0000 0029 0265 7123