Členské

Mesačný program (4x2 vyučovacie hodiny)

Počíta sa od prvej absolvovanej hodiny

29 €

1. polrok (32 vyučovacích hodín)

Suma a počet hodín je priamoúmerne upravovaný v závislosti od štartu dieťaťa. 

110€

Jednorázový vstup (2 vyučovacie hodiny)


 9 €

Individuálna hodina (1 dieťa)

Venujeme sa maximálne trom deťom v skupine

15€

Informácie o spôsobe platby obdržíte po zaslaní Registračného pormulára v sekcií REGISTRÁCIA.