ZŠ Nábežná 845/17 , Kysucké Nové Mesto

31.08.2023

Telocvičňa základnej školy, Každý utorok od 13:30 h do 15:00 h 

https://zsnabreznaknm.sk/